Staden åt alla #3: Bostadspolitiska krav nu och alltid

Staden åt alla #3: Bostadspolitiska krav nu och alltid
Staden åt alla

 
 
00:00 / 24:37
 
1X
 

Pandemin och den medföljande ekonomiska krisen skakar om samhället, vilket även öppnar upp för nya lösningar på hur vi kan organisera det. I detta avsnitt pratar vi om vilka krav vi vill ställa för att hitta bättre lösningar på hur staden ska utformas, så att människors behov prioriteras framför ekonomiska intressen.