Uppdatering #4: Tillsammansskapet

Uppdatering #4: Tillsammansskapet
Uppdatering

 
 
00:00 / 37:21
 
1X
 

I detta avsnitt av Uppdatering så intervjuar vi Mikael från Tillsammansskapet! Tillsammansskapet är en organisation som finns runt hela landet och arbetar för en utökad sammanhållning och nya former av lokalt förankrad demokrati. Tillsammansskapet använder ofta ordet organisering vilket de menar handlar om att ge verktyg åt människor i lokalsamhällen som de kan användas för att utöka sin makt och inflytande över den plats de bor på. I intervjun så diskuterar vi vad detta innebär, men också skillnaden mellan storstad och småstad och vad dessa olika sorters platser skapar för förutsättningar för politiskt arbete, och hur vi på dessa olika platser kan stödja varandra.