Välkommen till Malmö #3: Butiksdrakar och urban akupunktur

Välkommen till Malmö #3: Butiksdrakar och urban akupunktur
Välkommen till Malmö

 
 
00:00 / 24:08
 
1X
 

I syfte att “läka samman staden” så har MKB och Malmö Stad, i samarbete med ett antal fastighetsägare, påbörjat en ombyggnation av stora delar av Rosengård. Detta “nya Rosengård” ska symboliseras med ett höghus som ska heta Culture Casbah, men bakom allt detta gömmer sig en stor utförsäljning, fulspel, möjlig gentrifiering, och massa annat! Marie, Olof och Fredrik försöker bena i vad som hänt och vad som möjligen kan komma att hända.