Välkommen till Malmö #6: Trygghet

Välkommen till Malmö #6: Trygghet
Välkommen till Malmö

 
 
00:00 / 25:30
 
1X
 

Erik, Fredrik och Valeria diskuterar Malmö Stad och Malmös fastighetsägares planer för att öka den upplevda tryggheten i Malmö genom kameraövervakning och anställandet av väktare. Diskussionen rör även större frågor om hur städer planeras utifrån att skapa nya människor med nya ideal, snarare än att tillgodose den befintliga befolkningens behov.