Eld och rörelse #051: Insurgenternas adaptiva landskap

Eld och rörelse #051: Insurgenternas adaptiva landskap
Eld och rörelse

 
 
00:00 / 47:46
 
1X
 

I dagens avsnitt återvänder vi till David Kilcullens bok ”The Dragons and the Snakes: How the Rest Learned to Fight the West”, och pratar om hur insurgenters adaptiva landskap ser ut rent konkret. Vi frågar oss också om det är dags för en kulturavdelning i EoR?

För kontakt och uppdateringar med Eld och rörelse kan ni följa oss på FacebookInstragram eller på Twitter där vi heter @trojkan1337 och @slukhal.

Stötta gärna Allt åt alla Malmö via Patreon